CONFERENCE CHAIRS

V.N. Ochkin, PI RAS, Moscow

A.I. Rudskoy, St-PbSPU, St-Peterburg

S.I. Kondratev, SMU, Novorossiysk

ORGANIZING COMMITEE

CHAIR

V.E. Privalov, St-PbSPU, St.-Petersburg

VICE-CHAIR

V.A. Turkin, SMU, Novorossiysk

MEMBERS

E.I. Akopov, PIRAS, Moscow

V.M. Arpishkin, OSR, St.-Petersburg

A.V. Babkin, St-PbSPU, St.-Petersburg

V.I. Baloban, BaltSTU, St.-Petersburg

G.A. Baranov, ASRIEPI, St.-Petersburg

A.S. Boreysho, BaltSTU, St.-Petersburg

Yu.V. Chuguy, CTI RAS SB, Novosibirsk

G.I. Dolgich, TOI RAS FEB, Vladivostok

V.V. Dyachenko, NPI KubSTU, Novorossiysk

A.V. Fayvisovich, SMU, Novorossiysk

A.B. Fedortzov, NWPI, St.-Petersburg

A.E. Fotiadi, St-PbSPU, St.-Petersburg

E.V. Hekert, SMU, Novorossiysk

V.S. Ivanov, St.-PbSU, St.-Petersburg

I.G. Ivanov, SFU, Rostov/Don

N.M. Kozhevnikov, St-PbSPU, St.-Petersburg

V.N. Kuryatov, "Polyus" SRI, Moscow

E.L. Latush, SFU, Rostov/ Don

V.A. Lopota, St-PbSPU, St.-Petersburg

V.P. Minaev, LA, Moscow

V.Ya. Panchenko, IALIT RAS, Shatura, Moscow region

I.V. Puchkov, "Reper" SRC, St.-Petersburg

I.V. Samokhvalov, TSU, Tomsk

I.A. Scherbakov, IGP RAS, Moscow

V.G. Shemanin, NPI KubSTU, Novorossiysk

A.L. Sokolov, MEI, Moscow

A.N. Soldatov, TSU, Tomsk

V.A. Stepanov, RSPU, Ryazan,

V.A. Tarlykov, St.-Pb SUITMO, St.-Petersburg

V.V. Tuchin, SaratovSU, Saratov

A.N. Vlasov, RRTU, Ryazan

A.E. Vorob'yev, RUNF, Moscow